ضبط و تکرار لمس‌های صفحه با RepetiTouch (نیازمند روت) – زوم‌اپ

ضبط و تکرار لمس‌های صفحه با RepetiTouch (نیازمند روت) – زوم‌اپ
ضبط و تکرار لمس‌های صفحه با RepetiTouch (نیازمند روت) - زوم‌اپ

RepetiTouch یک اپلیکیشنی بی نظیر برای گوشی های اندروید است که وظیفه‌ی به خاطر سپردن لمس‌های شما و اجرای آن‌ها به صورت خودکار را دارد. با زوم اپ همراه باشید.

ضبط و تکرار لمس‌های صفحه با RepetiTouch (نیازمند روت) – زوم‌اپ

(image)

RepetiTouch یک اپلیکیشنی بی نظیر برای گوشی های اندروید است که وظیفه‌ی به خاطر سپردن لمس‌های شما و اجرای آن‌ها به صورت خودکار را دارد. با زوم اپ همراه باشید.

ضبط و تکرار لمس‌های صفحه با RepetiTouch (نیازمند روت) – زوم‌اپ

تکنولوژی جدید