توصیه‌ی مایکروسافت: نسخه Creators ویندوز 10 را خودتان نصب نکنید

توصیه‌ی مایکروسافت: نسخه Creators ویندوز 10 را خودتان نصب نکنید
توصیه‌ی مایکروسافت: نسخه Creators ویندوز 10 را خودتان نصب نکنید

اعلام کرد به‌منظور جلوگیری از ناهماهنگی سخت‌افزاری، بهتر است خود کاربران نسخه‌ی Creators ویندوز ۱۰ را نصب نکنند. 

توصیه‌ی مایکروسافت: نسخه Creators ویندوز 10 را خودتان نصب نکنید

(image)

اعلام کرد به‌منظور جلوگیری از ناهماهنگی سخت‌افزاری، بهتر است خود کاربران نسخه‌ی Creators ویندوز ۱۰ را نصب نکنند. 

توصیه‌ی مایکروسافت: نسخه Creators ویندوز 10 را خودتان نصب نکنید

تمام قابلیت های جدید در آپدیت Creators ویندوز 10 – بخش دوم

تمام قابلیت های جدید در آپدیت Creators ویندوز 10 – بخش دوم
تمام قابلیت های جدید در آپدیت Creators ویندوز 10 - بخش دوم

در این مطلب به بخش دوم قابلیت‌هایی که در پرتو نصب به روزرسانی Creators Update ویژه پیش روی شما قرار  می‌گیرد، اشاره خواهیم کرد.

تمام قابلیت های جدید در آپدیت Creators ویندوز 10 – بخش دوم

(image)

در این مطلب به بخش دوم قابلیت‌هایی که در پرتو نصب به روزرسانی Creators Update ویژه پیش روی شما قرار  می‌گیرد، اشاره خواهیم کرد.

تمام قابلیت های جدید در آپدیت Creators ویندوز 10 – بخش دوم

تمام قابلیت های جدید در آپدیت Creators ویندوز 10 – بخش اول

تمام قابلیت های جدید در آپدیت Creators ویندوز 10 – بخش اول
تمام قابلیت های جدید در آپدیت Creators ویندوز 10 - بخش اول

آپدیت جدید به نام Creators Update قابلیت‌های ویژه‌ای پیش روی کاربران قرار داده است که در این مقاله‌ به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

تمام قابلیت های جدید در آپدیت Creators ویندوز 10 – بخش اول

(image)

آپدیت جدید به نام Creators Update قابلیت‌های ویژه‌ای پیش روی کاربران قرار داده است که در این مقاله‌ به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

تمام قابلیت های جدید در آپدیت Creators ویندوز 10 – بخش اول

Raspberry Pi enthusiasts can use Cortana in the Creators Update for Windows 10 IoT Core

Raspberry Pi enthusiasts can use Cortana in the Creators Update for Windows 10 IoT Core
Raspberry Pi 3 Model B

Microsoft’s embedded Windows 10 operating system, Windows 10 IoT Core, is being updated to support Cortana with full voice functionality as well.

The post appeared first on .

Raspberry Pi enthusiasts can use Cortana in the Creators Update for Windows 10 IoT Core

(image)

Microsoft’s embedded Windows 10 operating system, Windows 10 IoT Core, is being updated to support Cortana with full voice functionality as well.

The post appeared first on .

Raspberry Pi enthusiasts can use Cortana in the Creators Update for Windows 10 IoT Core

امکان دانلود پیش از موعد آپدیت Creators ویندوز 10 فراهم شد

امکان دانلود پیش از موعد آپدیت Creators ویندوز 10 فراهم شد
امکان دانلود پیش از موعد آپدیت Creators ویندوز 10 فراهم شد

امکان دانلود پیش از موعد به‌روزرسانی Creators را برای کاربران فراهم‌ کرده است.

امکان دانلود پیش از موعد آپدیت Creators ویندوز 10 فراهم شد

(image)

امکان دانلود پیش از موعد به‌روزرسانی Creators را برای کاربران فراهم‌ کرده است.

امکان دانلود پیش از موعد آپدیت Creators ویندوز 10 فراهم شد