کلکسیون کم‌نظیر فراری، آماده‌ی فروش در عربستان

کلکسیون کم‌نظیر فراری، آماده‌ی فروش در عربستان
کلکسیون کم‌نظیر فراری، آماده‌ی فروش در عربستان

یک گالری فروش خودرو در عربستان سعودی، به‌تازگی چهار دستگاه از مهم‌ترین محصولات سال‌های اخیر فراری را برای فروش گذاشته است. 

کلکسیون کم‌نظیر فراری، آماده‌ی فروش در عربستان

(image)

یک گالری فروش خودرو در عربستان سعودی، به‌تازگی چهار دستگاه از مهم‌ترین محصولات سال‌های اخیر فراری را برای فروش گذاشته است. 

کلکسیون کم‌نظیر فراری، آماده‌ی فروش در عربستان