۲۲ خرداد: شروع فصل جدید مبارزات نلسون ماندلا

۲۲ خرداد: شروع فصل جدید مبارزات نلسون ماندلا
۲۲ خرداد: شروع فصل جدید مبارزات نلسون ماندلا

۵۳ سال پیش در چنین روزی (۱۲ ژوئن ۱۹۶۴)، حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی نلسون ماندلا را گناهکار شناخت و وی را به زندان مادام‌العمر محکوم کرد.

۲۲ خرداد: شروع فصل جدید مبارزات نلسون ماندلا

(image)

۵۳ سال پیش در چنین روزی (۱۲ ژوئن ۱۹۶۴)، حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی نلسون ماندلا را گناهکار شناخت و وی را به زندان مادام‌العمر محکوم کرد.

۲۲ خرداد: شروع فصل جدید مبارزات نلسون ماندلا