تی شرت هوشمند Polar در نمایشگاه CES 2017 معرفی شد

تی شرت هوشمند Polar در نمایشگاه CES 2017 معرفی شد
تی شرت هوشمند Polar در نمایشگاه CES 2017 معرفی شد

در گذشته برای پایش سلامتی نیاز به حسگرهای مختلف داشتیم. اما امروزه تنها کافی است یک تی‌شرت بپوشید و تمامی حسگرها را در دسترس داشته باشید.

تی شرت هوشمند Polar در نمایشگاه CES 2017 معرفی شد

(image)

در گذشته برای پایش سلامتی نیاز به حسگرهای مختلف داشتیم. اما امروزه تنها کافی است یک تی‌شرت بپوشید و تمامی حسگرها را در دسترس داشته باشید.

تی شرت هوشمند Polar در نمایشگاه CES 2017 معرفی شد