۸ خرداد، رونمایی از اولین ماشین تولید کفش

۸ خرداد، رونمایی از اولین ماشین تولید کفش
۸ خرداد، رونمایی از اولین ماشین تولید کفش

۱۳۲ سال پیش در چنین روزی، از اولین ماشین تولید کفش رونمایی شد. این ماشین توسط  ساخته شده بود.

۸ خرداد، رونمایی از اولین ماشین تولید کفش

(image)

۱۳۲ سال پیش در چنین روزی، از اولین ماشین تولید کفش رونمایی شد. این ماشین توسط  ساخته شده بود.

۸ خرداد، رونمایی از اولین ماشین تولید کفش

رونمایی از جدیدترین لوتوس تولید محدود با نام اگزیج ۳۵۰

رونمایی از جدیدترین لوتوس تولید محدود با نام اگزیج ۳۵۰
رونمایی از جدیدترین لوتوس تولید محدود با نام اگزیج ۳۵۰

کمپانی خودروسازی به تازگی نسخه‌ی جدیدی از مدل اگزیج (Exige) را معرفی کرده است.

رونمایی از جدیدترین لوتوس تولید محدود با نام اگزیج ۳۵۰

(image)

کمپانی خودروسازی به تازگی نسخه‌ی جدیدی از مدل اگزیج (Exige) را معرفی کرده است.

رونمایی از جدیدترین لوتوس تولید محدود با نام اگزیج ۳۵۰

خبرگزاری ایران

رونمایی از جدیدترین لوتوس تولید محدود با نام اگزایج ۳۵۰

رونمایی از جدیدترین لوتوس تولید محدود با نام اگزایج ۳۵۰
رونمایی از جدیدترین لوتوس تولید محدود با نام اگزایج ۳۵۰

کمپانی خودروسازی به تازگی نسخه‌ی جدیدی از مدل اگزایج (Exige) را معرفی کرده است.

رونمایی از جدیدترین لوتوس تولید محدود با نام اگزایج ۳۵۰

(image)

کمپانی خودروسازی به تازگی نسخه‌ی جدیدی از مدل اگزایج (Exige) را معرفی کرده است.

رونمایی از جدیدترین لوتوس تولید محدود با نام اگزایج ۳۵۰

wolrd press news