توشیبا نام خریدار بخش تراشه های خود را ۲۵ خرداد اعلام می‌کند

توشیبا نام خریدار بخش تراشه های خود را ۲۵ خرداد اعلام می‌کند
توشیبا نام خریدار بخش تراشه های خود را ۲۵ خرداد اعلام می‌کند

قصد دارد بخش نیمه‌رساناهای خود را به قیمت ۱۸ میلیارد دلار به فروش برساند و نام خریدار تا شش روز دیگر اعلام می‌شود.

توشیبا نام خریدار بخش تراشه های خود را ۲۵ خرداد اعلام می‌کند

(image)

قصد دارد بخش نیمه‌رساناهای خود را به قیمت ۱۸ میلیارد دلار به فروش برساند و نام خریدار تا شش روز دیگر اعلام می‌شود.

توشیبا نام خریدار بخش تراشه های خود را ۲۵ خرداد اعلام می‌کند