چه تعداد دنده از نظر جنرال موتورز کافی است؟

چه تعداد دنده از نظر جنرال موتورز کافی است؟
چه تعداد دنده از نظر جنرال موتورز کافی است؟

جنرال موتورز اعتقاد دارد برای یک جعبه‌دنده‌ی خودکار تعداد ۹ یا ۱۰ دنده کافی است و حتی می‌توان دنده‌های بیشتری نیز داشت.

چه تعداد دنده از نظر جنرال موتورز کافی است؟

(image)

جنرال موتورز اعتقاد دارد برای یک جعبه‌دنده‌ی خودکار تعداد ۹ یا ۱۰ دنده کافی است و حتی می‌توان دنده‌های بیشتری نیز داشت.

چه تعداد دنده از نظر جنرال موتورز کافی است؟

تعداد گوشی وارد شده به کشور چقدر است؟

تعداد گوشی وارد شده به کشور چقدر است؟
تعداد گوشی وارد شده به کشور چقدر است؟

تعداد گوشی‌های قانونی که امسال به ایران وارد شده، چقدر است و چه میزان گوشی قاچاق وارد کشور شده است؟

تعداد گوشی وارد شده به کشور چقدر است؟

(image)

تعداد گوشی‌های قانونی که امسال به ایران وارد شده، چقدر است و چه میزان گوشی قاچاق وارد کشور شده است؟

تعداد گوشی وارد شده به کشور چقدر است؟

نفت آموزش پرورش دولتی

تعداد سیم کارت های کشور چقدر است؟

تعداد سیم کارت های کشور چقدر است؟
تعداد سیم کارت های کشور چقدر است؟

تعداد سیم‌کارت‌های موجود در کشور تا سه ماهه اول امسال ۱۵۰ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۲۰۲ عدد بوده است اما همه‌ی این سیم‌کارت‌ها فعال نیستند. برای اطلاع از سیم‌کارت‌های فعال و سهم هر اپراتور از سیم‌کارت‌های موجود در داخل کشور همراه باشید.

تعداد سیم کارت های کشور چقدر است؟

(image)

تعداد سیم‌کارت‌های موجود در کشور تا سه ماهه اول امسال ۱۵۰ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۲۰۲ عدد بوده است اما همه‌ی این سیم‌کارت‌ها فعال نیستند. برای اطلاع از سیم‌کارت‌های فعال و سهم هر اپراتور از سیم‌کارت‌های موجود در داخل کشور همراه باشید.

تعداد سیم کارت های کشور چقدر است؟

موبایل دوستان