ایرباس تاکسی پرنده می سازد

ایرباس تاکسی پرنده می سازد
ایرباس تاکسی پرنده می سازد

ایرباس می‌خواهد با رونمایی از تاکسی پرنده شگفتی جدیدی خلق کند.

ایرباس تاکسی پرنده می سازد

(image)

ایرباس می‌خواهد با رونمایی از تاکسی پرنده شگفتی جدیدی خلق کند.

ایرباس تاکسی پرنده می سازد

گروه تلگرام