برنامه های اینستنت گوگل را روی تبلت یا گوشی امتحان کنید

برنامه های اینستنت گوگل را روی تبلت یا گوشی امتحان کنید
برنامه های اینستنت گوگل را روی تبلت یا گوشی امتحان کنید

اپلیکیشن‌های اینستنت گوگل، برنامه‌هایی هستند که بدون نیاز به نصب می‌توان آن‌ها را روی گوشی یا تبلت تست کرد.

برنامه های اینستنت گوگل را روی تبلت یا گوشی امتحان کنید

(image)

اپلیکیشن‌های اینستنت گوگل، برنامه‌هایی هستند که بدون نیاز به نصب می‌توان آن‌ها را روی گوشی یا تبلت تست کرد.

برنامه های اینستنت گوگل را روی تبلت یا گوشی امتحان کنید

تماشا کنید: تاثیر سطح‌های مختلف آلودگی نوری بر روی آسمان

تماشا کنید: تاثیر سطح‌های مختلف آلودگی نوری بر روی آسمان
تماشا کنید: تاثیر سطح‌های مختلف آلودگی نوری بر روی آسمان

محققان گفته‌اند که علت دیده نشدن ستاره‌ها در شب هنگام، آلودگی نوری است. قصد داریم با تصاویر ثبت شده از سطوح مختلف آلودگی نوری با این پدیده بیشتر آشنا شویم. با همراه شوید.

تماشا کنید: تاثیر سطح‌های مختلف آلودگی نوری بر روی آسمان

(image)

محققان گفته‌اند که علت دیده نشدن ستاره‌ها در شب هنگام، آلودگی نوری است. قصد داریم با تصاویر ثبت شده از سطوح مختلف آلودگی نوری با این پدیده بیشتر آشنا شویم. با همراه شوید.

تماشا کنید: تاثیر سطح‌های مختلف آلودگی نوری بر روی آسمان

دانلود سریال و آهنگ