کجارو: چطور در طبیعت آتش درست کرده و آن را کنترل کنیم

کجارو: چطور در طبیعت آتش درست کرده و آن را کنترل کنیم

کجارو: چطور در طبیعت آتش درست کرده و آن را کنترل کنیم

روش کردن آتش در گشت و گذارهای خارج از شهر همواره جذاب بوده است اما چطور باید آتش روشن کنیم و چطور باید آن را کنترل کنیم تا با طبیعت آسیب وارد نکنیم؟ کجارو در مقاله‌ای این موضوع را کامل شرح داده است.

اخبار گوشی موبایل