پیش نمایش بازی ReCore

پیش نمایش بازی ReCore
پیش نمایش بازی ReCore

زمان زیادی تا انتشار بازی  باقی‌نمانده است. این بازی در تاریخ ۲۳ شهریور برای  و ویندوز 10 منتشر خواهد شد. با و پیش‌نمایش این بازی ماجراجویی – سکوبازی همراه باشید.

پیش نمایش بازی ReCore

(image)

زمان زیادی تا انتشار بازی  باقی‌نمانده است. این بازی در تاریخ ۲۳ شهریور برای  و ویندوز 10 منتشر خواهد شد. با و پیش‌نمایش این بازی ماجراجویی – سکوبازی همراه باشید.

پیش نمایش بازی ReCore

ورزشی