پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو با قهرمانی رایکونن برگزار شد

پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو با قهرمانی رایکونن برگزار شد
پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو با قهرمانی رایکونن برگزار شد

دور تعیین خط مسابقه‌ی فرمول یک موناکو برگزار شد. در این رقابت، کیمی رایکونن از تیم فراری بهترین زمان را به‌ دست آورد.

پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو با قهرمانی رایکونن برگزار شد

(image)

دور تعیین خط مسابقه‌ی فرمول یک موناکو برگزار شد. در این رقابت، کیمی رایکونن از تیم فراری بهترین زمان را به‌ دست آورد.

پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو با قهرمانی رایکونن برگزار شد

پیش‌نمایش ایندی 500 با مقام پنجمی آلونسو، برگزار شد

پیش‌نمایش ایندی 500 با مقام پنجمی آلونسو، برگزار شد
پیش‌نمایش ایندی 500 با مقام پنجمی آلونسو، برگزار شد

رقابت تعیین خط در مهم‌ترین مسابقه‌ی اتومبیل‌رانی آمریکا برگزار شد تا در مسابقه‌ی اصلی، اسکات دیکسون در خط اول قرار بگیرد و فرناندو آلونسو از خط پنجم شروع‌کننده‌ی ایندی 500 باشد.

پیش‌نمایش ایندی 500 با مقام پنجمی آلونسو، برگزار شد

(image)

رقابت تعیین خط در مهم‌ترین مسابقه‌ی اتومبیل‌رانی آمریکا برگزار شد تا در مسابقه‌ی اصلی، اسکات دیکسون در خط اول قرار بگیرد و فرناندو آلونسو از خط پنجم شروع‌کننده‌ی ایندی 500 باشد.

پیش‌نمایش ایندی 500 با مقام پنجمی آلونسو، برگزار شد