پرچمدار پردازنده های سامسونگ با نام اکسینوس 8895 معرفی شد

پرچمدار پردازنده های سامسونگ با نام اکسینوس 8895 معرفی شد
پرچمدار پردازنده های سامسونگ با نام اکسینوس 8895 معرفی شد

سامسونگ پردازنده‌ی جدید اکسینوس 8895 خود را برای رقابت با پردازنده‌ی  و حضور در گلکسی اس 8 معرفی کرد.

پرچمدار پردازنده های سامسونگ با نام اکسینوس 8895 معرفی شد

(image)

سامسونگ پردازنده‌ی جدید اکسینوس 8895 خود را برای رقابت با پردازنده‌ی  و حضور در گلکسی اس 8 معرفی کرد.

پرچمدار پردازنده های سامسونگ با نام اکسینوس 8895 معرفی شد