پردازنده Core i9 اینتل و مادربرد X299 امکان پیکربندی RAID فراهم می‌کند

پردازنده Core i9 اینتل و مادربرد X299 امکان پیکربندی RAID فراهم می‌کند
پردازنده Core i9 اینتل و مادربرد X299 امکان پیکربندی RAID فراهم می‌کند

چیپ Core i9 جدید می‌تواند در هر پارتیشن قابل بوت، تا ۲۰ دستگاه را پشتیبانی کند.

پردازنده Core i9 اینتل و مادربرد X299 امکان پیکربندی RAID فراهم می‌کند

(image)

چیپ Core i9 جدید می‌تواند در هر پارتیشن قابل بوت، تا ۲۰ دستگاه را پشتیبانی کند.

پردازنده Core i9 اینتل و مادربرد X299 امکان پیکربندی RAID فراهم می‌کند