احتمال حذف ورودی 3.5 میلی‌متری از HTC U پرچمدار جدید اچ‌تی‌سی

احتمال حذف ورودی 3.5 میلی‌متری از HTC U پرچمدار جدید اچ‌تی‌سی
احتمال حذف ورودی 3.5 میلی‌متری از HTC U پرچمدار جدید اچ‌تی‌سی

بر اساس گزارش‌های غیررسمی، ورودی 3.5 میلی‌متری هدفون، جایی در پرچمدار جدید  یعنی  نخواهد شد.

احتمال حذف ورودی 3.5 میلی‌متری از HTC U پرچمدار جدید اچ‌تی‌سی

(image)

بر اساس گزارش‌های غیررسمی، ورودی 3.5 میلی‌متری هدفون، جایی در پرچمدار جدید  یعنی  نخواهد شد.

احتمال حذف ورودی 3.5 میلی‌متری از HTC U پرچمدار جدید اچ‌تی‌سی