نگرانی یاهو از دسترسی هکرها به حساب های کاربری در سال ۲۰۱۴

نگرانی یاهو از دسترسی هکرها به حساب های کاربری در سال ۲۰۱۴
نگرانی یاهو از دسترسی هکرها به حساب های کاربری در سال ۲۰۱۴

کمپانی در مورد احتمال دسترسی هکرها به اطلاعات سطح اول حساب‌های کاربری کاربران خود ابراز نگرانی کرده است.

نگرانی یاهو از دسترسی هکرها به حساب های کاربری در سال ۲۰۱۴

(image)

کمپانی در مورد احتمال دسترسی هکرها به اطلاعات سطح اول حساب‌های کاربری کاربران خود ابراز نگرانی کرده است.

نگرانی یاهو از دسترسی هکرها به حساب های کاربری در سال ۲۰۱۴

oxin channel