نسل جدید پردازنده های گرافیکی انویدیا و ای ام دی در GDC 2017 معرفی می‌شوند

نسل جدید پردازنده های گرافیکی انویدیا و ای ام دی در GDC 2017 معرفی می‌شوند
نسل جدید پردازنده های گرافیکی انویدیا و ای ام دی در GDC 2017 معرفی می‌شوند

به نظر می‌رسد دو کمپانی و در نظر دارند نسل جدید پردازنده‌های خود را در GDC 2017 با برگزاری مراسمی در روز ۱۰ اسفندماه رونمایی کنند.

نسل جدید پردازنده های گرافیکی انویدیا و ای ام دی در GDC 2017 معرفی می‌شوند

(image)

به نظر می‌رسد دو کمپانی و در نظر دارند نسل جدید پردازنده‌های خود را در GDC 2017 با برگزاری مراسمی در روز ۱۰ اسفندماه رونمایی کنند.

نسل جدید پردازنده های گرافیکی انویدیا و ای ام دی در GDC 2017 معرفی می‌شوند