ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ تا سال ۲۰۲۵

ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ تا سال ۲۰۲۵
ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ تا سال ۲۰۲۵

تردد خودروهای دیزلی تا سال ۲۰۲۵ در شهرهای مکزیکوسیتی، مادرید، پاریس و آتن ممنوع خواهد شد.

ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ تا سال ۲۰۲۵

(image)

تردد خودروهای دیزلی تا سال ۲۰۲۵ در شهرهای مکزیکوسیتی، مادرید، پاریس و آتن ممنوع خواهد شد.

ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ تا سال ۲۰۲۵

ممنوعیت تردد خودروهای شخصی در پایتخت نروژ از سال ۲۰۱۹

ممنوعیت تردد خودروهای شخصی در پایتخت نروژ از سال ۲۰۱۹

تردد خودروها در یک شهر اروپایی

مقامات رسمی شهر اسلو، پایتخت کشور نروژ در حال بررسی طرحی هستند که به موجب آن تردد وسایل نقلیه‌ی شخصی در مرکز این شهر با هدف کاهش آلودگی هوا از سال ۲۰۱۹ ممنوع خواهد شد. در صورت عملی شدن این طرح، اوسلو به اولین پایتخت فاقد اتومبیل در اروپا بدل خواهد شد. در ادامه همراه زومیت باشید.

دانلود نرم افزار