مسجد حسینیه اعظم زنجان ، پایتخت شور شعور حسینی ایران

مسجد حسینیه اعظم زنجان ، پایتخت شور شعور حسینی ایران
مسجد حسینیه اعظم زنجان ، پایتخت شور شعور حسینی ایران

مسجد حسینیه‌ی اعظم ، دومین قربانگاه مسلمانان، در جنوب زنجان قرار دارد و یکی از بزرگترین مراکز سوگواری در ماه محرم است.

مسجد حسینیه اعظم زنجان ، پایتخت شور شعور حسینی ایران

(image)

مسجد حسینیه‌ی اعظم ، دومین قربانگاه مسلمانان، در جنوب زنجان قرار دارد و یکی از بزرگترین مراکز سوگواری در ماه محرم است.

مسجد حسینیه اعظم زنجان ، پایتخت شور شعور حسینی ایران

دانلود موزیک