کلکسیون کم‌نظیر فراری، آماده‌ی فروش در عربستان

کلکسیون کم‌نظیر فراری، آماده‌ی فروش در عربستان
کلکسیون کم‌نظیر فراری، آماده‌ی فروش در عربستان

یک گالری فروش خودرو در عربستان سعودی، به‌تازگی چهار دستگاه از مهم‌ترین محصولات سال‌های اخیر فراری را برای فروش گذاشته است. 

کلکسیون کم‌نظیر فراری، آماده‌ی فروش در عربستان

(image)

یک گالری فروش خودرو در عربستان سعودی، به‌تازگی چهار دستگاه از مهم‌ترین محصولات سال‌های اخیر فراری را برای فروش گذاشته است. 

کلکسیون کم‌نظیر فراری، آماده‌ی فروش در عربستان

مسابقه شتاب میان فراری، بنتلی، تسلا و فارادی فیوچر

مسابقه شتاب میان فراری، بنتلی، تسلا و فارادی فیوچر
مسابقه شتاب میان فراری، بنتلی، تسلا و فارادی فیوچر

اگر به ابرخودروهای کمپانی‌های مشهور اعتقادی راسخ دارید، این ویدیو را حتماً ببینید.

مسابقه شتاب میان فراری، بنتلی، تسلا و فارادی فیوچر

(image)

اگر به ابرخودروهای کمپانی‌های مشهور اعتقادی راسخ دارید، این ویدیو را حتماً ببینید.

مسابقه شتاب میان فراری، بنتلی، تسلا و فارادی فیوچر