طرح ویژه مشاوره و بروزرسانی رمضانی ویژه برای گوشی‌های سامسونگ

طرح ویژه مشاوره و بروزرسانی رمضانی ویژه برای گوشی‌های سامسونگ
طرح ویژه مشاوره و بروزرسانی رمضانی ویژه برای گوشی‌های سامسونگ

سامسونگ به مناسبت ماه مبارک رمضان طرحی را برای دارندگان گوشی‌های خود در نظر گرفته؛ این طرح شامل تعمیر و به‌روزرسانی سیستم‌عامل و همچنین مشاوره‌ی فنی است.

طرح ویژه مشاوره و بروزرسانی رمضانی ویژه برای گوشی‌های سامسونگ

(image)

سامسونگ به مناسبت ماه مبارک رمضان طرحی را برای دارندگان گوشی‌های خود در نظر گرفته؛ این طرح شامل تعمیر و به‌روزرسانی سیستم‌عامل و همچنین مشاوره‌ی فنی است.

طرح ویژه مشاوره و بروزرسانی رمضانی ویژه برای گوشی‌های سامسونگ