شنیده‌هایی از پیش فروش پژو 2008

شنیده‌هایی از پیش فروش پژو 2008
شنیده‌هایی از پیش فروش پژو 2008

بنا به اخبار غیر رسمی و شنیده‌ها، پژو ۲۰۰۸ در دو هفته‌ی پایانی خرداد با قیمت ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش فروش می‌شود.

شنیده‌هایی از پیش فروش پژو 2008

(image)

بنا به اخبار غیر رسمی و شنیده‌ها، پژو ۲۰۰۸ در دو هفته‌ی پایانی خرداد با قیمت ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش فروش می‌شود.

شنیده‌هایی از پیش فروش پژو 2008