امکان انتخاب پردازنده در سرویس Compute Engine گوگل فراهم شد

امکان انتخاب پردازنده در سرویس Compute Engine گوگل فراهم شد
امکان انتخاب پردازنده در سرویس Compute Engine گوگل فراهم شد

هم‌اکنون در سرویس محاسبات ابری کامپیوت‌اینجین (Compute Engine) امکان انتخاب نوع پردازنده را برای کاربران فراهم کرده است.

امکان انتخاب پردازنده در سرویس Compute Engine گوگل فراهم شد

(image)

هم‌اکنون در سرویس محاسبات ابری کامپیوت‌اینجین (Compute Engine) امکان انتخاب نوع پردازنده را برای کاربران فراهم کرده است.

امکان انتخاب پردازنده در سرویس Compute Engine گوگل فراهم شد

امکانات جدیدی به سرویس گوگل درایو اضافه شد

امکانات جدیدی به سرویس گوگل درایو اضافه شد
امکانات جدیدی به سرویس گوگل درایو اضافه شد

سرویس با امکانات جدید به‌روزرسانی شد. از جمله قابلیت‌های جدید این سرویس می‌توان به Team drives و Quick Access اشاره کرد.

امکانات جدیدی به سرویس گوگل درایو اضافه شد

(image)

سرویس با امکانات جدید به‌روزرسانی شد. از جمله قابلیت‌های جدید این سرویس می‌توان به Team drives و Quick Access اشاره کرد.

امکانات جدیدی به سرویس گوگل درایو اضافه شد