سهم ال جی از بازار گوشی هوشمند در آمریکا به ۲۰ درصد رسید

سهم ال جی از بازار گوشی هوشمند در آمریکا به ۲۰ درصد رسید
سهم ال جی از بازار گوشی هوشمند در آمریکا به ۲۰ درصد رسید

آخرین گزارش Strategy Analytics نشان از این دارد که  موفق شده است سهم خود از بازار گوشی‌ هوشمند در کشور آمریکا را به بیش از ۲۰  درصد برساند.

سهم ال جی از بازار گوشی هوشمند در آمریکا به ۲۰ درصد رسید

(image)

آخرین گزارش Strategy Analytics نشان از این دارد که  موفق شده است سهم خود از بازار گوشی‌ هوشمند در کشور آمریکا را به بیش از ۲۰  درصد برساند.

سهم ال جی از بازار گوشی هوشمند در آمریکا به ۲۰ درصد رسید

سهم بازار اندروید نوقا به ۵ درصد رسید

سهم بازار اندروید نوقا به ۵ درصد رسید
سهم بازار اندروید نوقا به ۵ درصد رسید

بنابر آمارها، ۶ ماه پس از عرضه ، این سیستم عامل توانسته ۵ درصد بازار را از آن خود کند.

سهم بازار اندروید نوقا به ۵ درصد رسید

(image)

بنابر آمارها، ۶ ماه پس از عرضه ، این سیستم عامل توانسته ۵ درصد بازار را از آن خود کند.

سهم بازار اندروید نوقا به ۵ درصد رسید

سهم بازار بلک بری 10 به صفر درصد رسید

سهم بازار بلک بری 10 به صفر درصد رسید
سهم بازار بلک بری 10 به صفر درصد رسید

فروش گوشی‌های دارای سیستم عامل بلک‌بری 10 به قدری بوده که سهم آن تنها به ۰.۰۴۸۱ درصد رسیده است.

سهم بازار بلک بری 10 به صفر درصد رسید

(image)

فروش گوشی‌های دارای سیستم عامل بلک‌بری 10 به قدری بوده که سهم آن تنها به ۰.۰۴۸۱ درصد رسیده است.

سهم بازار بلک بری 10 به صفر درصد رسید

سهم اندروید نوقا از دستگاه‌های اندرویدی به ۰.۷ درصد رسید

سهم اندروید نوقا از دستگاه‌های اندرویدی به ۰.۷ درصد رسید
سهم اندروید نوقا از دستگاه‌های اندرویدی به ۰.۷ درصد رسید

گوگل بار دیگر لیست سهم نسخه‌های مختلف سیستم عامل را منتشر کرد و در این لیست سهم اندروید نوقا افزایش یافته است.

سهم اندروید نوقا از دستگاه‌های اندرویدی به ۰.۷ درصد رسید

(image)

گوگل بار دیگر لیست سهم نسخه‌های مختلف سیستم عامل را منتشر کرد و در این لیست سهم اندروید نوقا افزایش یافته است.

سهم اندروید نوقا از دستگاه‌های اندرویدی به ۰.۷ درصد رسید

سهم اندروید نوقا پس از سه ماه به ۰.۴ درصد رسید

سهم اندروید نوقا پس از سه ماه به ۰.۴ درصد رسید
سهم اندروید نوقا پس از سه ماه به ۰.۴ درصد رسید

بر اساس آخرین آمار اندروید نوقا ۰.۴ درصد از کل سهم نسخه‌های مختلف اندروید را به خود اختصاص داده است.

سهم اندروید نوقا پس از سه ماه به ۰.۴ درصد رسید

(image)

بر اساس آخرین آمار اندروید نوقا ۰.۴ درصد از کل سهم نسخه‌های مختلف اندروید را به خود اختصاص داده است.

سهم اندروید نوقا پس از سه ماه به ۰.۴ درصد رسید