شرکت‌ های موفق چگونه رضایتمندی مشتریان را می‌سنجند

شرکت‌ های موفق چگونه رضایتمندی مشتریان را می‌سنجند
شرکت‌ های موفق چگونه رضایتمندی مشتریان را می‌سنجند

تداوم و بقای هر شرکت، مستلزم جلب رضایت مشتریان و کسب اعتماد آن‌ها است.

شرکت‌ های موفق چگونه رضایتمندی مشتریان را می‌سنجند

(image)

تداوم و بقای هر شرکت، مستلزم جلب رضایت مشتریان و کسب اعتماد آن‌ها است.

شرکت‌ های موفق چگونه رضایتمندی مشتریان را می‌سنجند

روتر‌ AirPort اپل بالاترین درجه‌ رضایتمندی مشتریان را کسب کرد

روتر‌ AirPort اپل بالاترین درجه‌ رضایتمندی مشتریان را کسب کرد
روتر‌ AirPort اپل بالاترین درجه‌ رضایتمندی مشتریان را کسب کرد

بر اساس تحقیقات J.D Power، روتر AirPort شرکت اپل توانسته‌ است بالاترین درجه‌ی رضایتمندی مشتریان را در میان سایر سازندگان کسب کند.

روتر‌ AirPort اپل بالاترین درجه‌ رضایتمندی مشتریان را کسب کرد

(image)

بر اساس تحقیقات J.D Power، روتر AirPort شرکت اپل توانسته‌ است بالاترین درجه‌ی رضایتمندی مشتریان را در میان سایر سازندگان کسب کند.

روتر‌ AirPort اپل بالاترین درجه‌ رضایتمندی مشتریان را کسب کرد