شارژ رایگان یک ساله برای خریداران مدل‌های S و X‌ تسلا

شارژ رایگان یک ساله برای خریداران مدل‌های S و X‌ تسلا
شارژ رایگان یک ساله برای خریداران مدل‌های S و X‌ تسلا

شعبه استرالیای شرکت تسلا اعلام کرد برای خریداران این شرکت که تا قبل از تاریخ ۹ مرداد اقدام به خریداری یکی از مدل‌های S و X کنند، امکان شارژ رایگان خودرو به مدت ۱ سال فراهم خواهد کرد.

شارژ رایگان یک ساله برای خریداران مدل‌های S و X‌ تسلا

(image)

شعبه استرالیای شرکت تسلا اعلام کرد برای خریداران این شرکت که تا قبل از تاریخ ۹ مرداد اقدام به خریداری یکی از مدل‌های S و X کنند، امکان شارژ رایگان خودرو به مدت ۱ سال فراهم خواهد کرد.

شارژ رایگان یک ساله برای خریداران مدل‌های S و X‌ تسلا