پورشه دیزاین از یک تبلت هیبریدی رونمایی کرد

پورشه دیزاین از یک تبلت هیبریدی رونمایی کرد
پورشه دیزاین از یک تبلت هیبریدی رونمایی کرد

پورشه دیزاین در نمایشگاه از تبلت هیبریدی به نام بوک وان رونمایی کرده است که می‌تواند رقیبی برایباشد.

پورشه دیزاین از یک تبلت هیبریدی رونمایی کرد

(image)

پورشه دیزاین در نمایشگاه از تبلت هیبریدی به نام بوک وان رونمایی کرده است که می‌تواند رقیبی برایباشد.

پورشه دیزاین از یک تبلت هیبریدی رونمایی کرد