دیجیتال استورم از کامپیوتر گیمینگ جدیدش رونمایی کرد

دیجیتال استورم از کامپیوتر گیمینگ جدیدش رونمایی کرد
دیجیتال استورم از کامپیوتر گیمینگ جدیدش رونمایی کرد

کمپانی دیجیتال استورم از کامپیوتر گیمینگی به نام Bolt X رونمایی کرده است که انتظار می‌رود از سخت‌افزار قدرتمندی بهره ببرد.

دیجیتال استورم از کامپیوتر گیمینگ جدیدش رونمایی کرد

(image)

کمپانی دیجیتال استورم از کامپیوتر گیمینگی به نام Bolt X رونمایی کرده است که انتظار می‌رود از سخت‌افزار قدرتمندی بهره ببرد.

دیجیتال استورم از کامپیوتر گیمینگ جدیدش رونمایی کرد