اینتل در مورد حق مالکیت معنوی شبیه‌سازی x86 روی پردازنده‌های ARM هشدار داد

اینتل در مورد حق مالکیت معنوی شبیه‌سازی x86 روی پردازنده‌های ARM هشدار داد
اینتل در مورد حق مالکیت معنوی شبیه‌سازی x86 روی پردازنده‌های ARM هشدار داد

 تلویحا به ، و شرکای این کمپانی‌‌ها هشدار داده که شبیه‌سازی معماری x86 روی پردازنده‌های ARM نیازمند رعایت حق مالکیت معنوی اینتل برای معماری x86 است.

اینتل در مورد حق مالکیت معنوی شبیه‌سازی x86 روی پردازنده‌های ARM هشدار داد

(image)

 تلویحا به ، و شرکای این کمپانی‌‌ها هشدار داده که شبیه‌سازی معماری x86 روی پردازنده‌های ARM نیازمند رعایت حق مالکیت معنوی اینتل برای معماری x86 است.

اینتل در مورد حق مالکیت معنوی شبیه‌سازی x86 روی پردازنده‌های ARM هشدار داد

اینتل در واکنش به رایزن AMD قیمت پردازنده های Core i5 و Core i7 را کاهش داد

اینتل در واکنش به رایزن AMD قیمت پردازنده های Core i5 و Core i7 را کاهش داد
اینتل در واکنش به رایزن AMD قیمت پردازنده های Core i5 و Core i7 را کاهش داد

به نظر می‌رسد کمپانی در ، قیمت شماری از پردازنده‌های Core i7 و Core i5 خود را کاهش داده است.

اینتل در واکنش به رایزن AMD قیمت پردازنده های Core i5 و Core i7 را کاهش داد

(image)

به نظر می‌رسد کمپانی در ، قیمت شماری از پردازنده‌های Core i7 و Core i5 خود را کاهش داده است.

اینتل در واکنش به رایزن AMD قیمت پردازنده های Core i5 و Core i7 را کاهش داد

ایرانسل در مورد سوءاستفاده از میزبان پیامک هشدار داد

ایرانسل در مورد سوءاستفاده از میزبان پیامک هشدار داد
ایرانسل در مورد سوءاستفاده از میزبان پیامک هشدار داد

ایرانسل در مورد سوءاستفاده سودجویان و شرکت‌های تبلیغاتی از سرویس «میزبان پیامک» به کاربران و مشترکانش هشدار داد. جدیداً برخی افراد سودجو با استفاده از سرویس پیامک میزبان هزینه پیامک تبلیغاتی‌شان را از مشترکان دریافت می‌کنند. همراه زومیت باشید.

ایرانسل در مورد سوءاستفاده از میزبان پیامک هشدار داد

(image)

ایرانسل در مورد سوءاستفاده سودجویان و شرکت‌های تبلیغاتی از سرویس «میزبان پیامک» به کاربران و مشترکانش هشدار داد. جدیداً برخی افراد سودجو با استفاده از سرویس پیامک میزبان هزینه پیامک تبلیغاتی‌شان را از مشترکان دریافت می‌کنند. همراه زومیت باشید.

ایرانسل در مورد سوءاستفاده از میزبان پیامک هشدار داد

سایت خبری زندگی