جزئیات جدید از فناوری شارژ سریع Quick Charge 4.0 کوالکام

جزئیات جدید از فناوری شارژ سریع Quick Charge 4.0 کوالکام
جزئیات جدید از فناوری شارژ سریع Quick Charge 4.0 کوالکام

به نظر می‌رسد توانسته با غلبه بر مشکل داغ شدن و صدمه دیدن باتری، راهی برای افزایش نرخ انتقال انرژی به باتری پیدا کند.

جزئیات جدید از فناوری شارژ سریع Quick Charge 4.0 کوالکام

(image)

به نظر می‌رسد توانسته با غلبه بر مشکل داغ شدن و صدمه دیدن باتری، راهی برای افزایش نرخ انتقال انرژی به باتری پیدا کند.

جزئیات جدید از فناوری شارژ سریع Quick Charge 4.0 کوالکام

دانلود shareit