پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو با قهرمانی رایکونن برگزار شد

پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو با قهرمانی رایکونن برگزار شد
پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو با قهرمانی رایکونن برگزار شد

دور تعیین خط مسابقه‌ی فرمول یک موناکو برگزار شد. در این رقابت، کیمی رایکونن از تیم فراری بهترین زمان را به‌ دست آورد.

پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو با قهرمانی رایکونن برگزار شد

(image)

دور تعیین خط مسابقه‌ی فرمول یک موناکو برگزار شد. در این رقابت، کیمی رایکونن از تیم فراری بهترین زمان را به‌ دست آورد.

پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو با قهرمانی رایکونن برگزار شد