برنامه EssentialPIM: ثبت اطلاعات شخصی و مناسبت های تقویمی – زوم اپ

برنامه EssentialPIM: ثبت اطلاعات شخصی و مناسبت های تقویمی – زوم اپ
برنامه EssentialPIM: ثبت اطلاعات شخصی و مناسبت های تقویمی - زوم اپ

EssentialPIM اپلیکیشنی کاربردی برای گوشی‌های موبایل است که می‌توانید اطلاعات شخصی و مهم خود را همانند رمزها، یادداشت‌ها، لیست یادآوری‌ها، مناسبت‌های تقویمی و موارد مشابه در آن ثبت کنید.

برنامه EssentialPIM: ثبت اطلاعات شخصی و مناسبت های تقویمی – زوم اپ

(image)

EssentialPIM اپلیکیشنی کاربردی برای گوشی‌های موبایل است که می‌توانید اطلاعات شخصی و مهم خود را همانند رمزها، یادداشت‌ها، لیست یادآوری‌ها، مناسبت‌های تقویمی و موارد مشابه در آن ثبت کنید.

برنامه EssentialPIM: ثبت اطلاعات شخصی و مناسبت های تقویمی – زوم اپ

برنامه Stitchcraft: ثبت اسکرین شات های بلند – زوم اپ

برنامه Stitchcraft: ثبت اسکرین شات های بلند – زوم اپ
برنامه Stitchcraft: ثبت اسکرین شات های بلند - زوم اپ

Stitchcraft اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید اسکرین شات‌های بلند ثبت کنید. با زوم اپ همراه باشید.

برنامه Stitchcraft: ثبت اسکرین شات های بلند – زوم اپ

(image)

Stitchcraft اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید اسکرین شات‌های بلند ثبت کنید. با زوم اپ همراه باشید.

برنامه Stitchcraft: ثبت اسکرین شات های بلند – زوم اپ

برنامه Screenit: ثبت اسکرین شات در اندروید – زوم اپ

برنامه Screenit: ثبت اسکرین شات در اندروید – زوم اپ
برنامه Screenit: ثبت اسکرین شات در اندروید - زوم اپ

Screenit اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید از صفحه‌نمایش گوشی خود اسکرین شات تهیه کنید

برنامه Screenit: ثبت اسکرین شات در اندروید – زوم اپ

(image)

Screenit اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید از صفحه‌نمایش گوشی خود اسکرین شات تهیه کنید

برنامه Screenit: ثبت اسکرین شات در اندروید – زوم اپ

اپلیکیشن Collateral: ثبت یادآور در نوتیفیکیشن بار – زوم اپ

اپلیکیشن Collateral: ثبت یادآور در نوتیفیکیشن بار – زوم اپ
اپلیکیشن Collateral: ثبت یادآور در نوتیفیکیشن بار - زوم اپ

Collateral اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید از محیط نوتیفیکیشن‌بار گوشی به عنوان یادآور استفاده کنید.

اپلیکیشن Collateral: ثبت یادآور در نوتیفیکیشن بار – زوم اپ

(image)

Collateral اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید از محیط نوتیفیکیشن‌بار گوشی به عنوان یادآور استفاده کنید.

اپلیکیشن Collateral: ثبت یادآور در نوتیفیکیشن بار – زوم اپ

اپلیکیشن EssentialPIM: ثبت اطلاعات شخصی و مناسبت های تقویمی – زوم اپ

اپلیکیشن EssentialPIM: ثبت اطلاعات شخصی و مناسبت های تقویمی – زوم اپ
اپلیکیشن EssentialPIM: ثبت اطلاعات شخصی و مناسبت های تقویمی - زوم اپ

EssentialPIM اپلیکیشنی کاربردی برای گوشی‌های موبایل است که می‌توانید اطلاعات شخصی و مهم خود را، مانند رمزها، یادداشت‌ها، لیست یادآوری‌ها، مناسبت‌های تقویمی و موارد مشابه را در آن ثبت کنید.

اپلیکیشن EssentialPIM: ثبت اطلاعات شخصی و مناسبت های تقویمی – زوم اپ

(image)

EssentialPIM اپلیکیشنی کاربردی برای گوشی‌های موبایل است که می‌توانید اطلاعات شخصی و مهم خود را، مانند رمزها، یادداشت‌ها، لیست یادآوری‌ها، مناسبت‌های تقویمی و موارد مشابه را در آن ثبت کنید.

اپلیکیشن EssentialPIM: ثبت اطلاعات شخصی و مناسبت های تقویمی – زوم اپ

واتساپ جی بی