وعده توقف تولید پراید تا پایان سال جاری

وعده توقف تولید پراید تا پایان سال جاری
وعده توقف تولید پراید تا پایان سال جاری

طبق اعلام رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروی پراید تا پایان سال ۹۶ باید از خطوط تولید خارج شود.

وعده توقف تولید پراید تا پایان سال جاری

(image)

طبق اعلام رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروی پراید تا پایان سال ۹۶ باید از خطوط تولید خارج شود.

وعده توقف تولید پراید تا پایان سال جاری