هارمن کاردن بلندگوی Invoke را پاییز امسال عرضه می‌کند

هارمن کاردن بلندگوی Invoke را پاییز امسال عرضه می‌کند
هارمن کاردن بلندگوی Invoke را پاییز امسال عرضه می‌کند

کمپانی  اطلاعات بلندگوی Invoke را در وب‌سایتش قرار داده و به تاریخ رونمایی از این محصول اشاره کرده است.

هارمن کاردن بلندگوی Invoke را پاییز امسال عرضه می‌کند

(image)

کمپانی  اطلاعات بلندگوی Invoke را در وب‌سایتش قرار داده و به تاریخ رونمایی از این محصول اشاره کرده است.

هارمن کاردن بلندگوی Invoke را پاییز امسال عرضه می‌کند

ال جی بلندگوی هوشمندش را برای رقابت با اکوی آمازون در CES 2017 رونمایی می‌کند

ال جی بلندگوی هوشمندش را برای رقابت با اکوی آمازون در CES 2017 رونمایی می‌کند
ال جی بلندگوی هوشمندش را برای رقابت با اکوی آمازون در CES 2017 رونمایی می‌کند

در نظر دارد تا همزمان با برگزاری CES 2017 از محصولی با عنوان Hub Robot به عنوان یک بلندگوی هوشمند برای رقابت با اکوی آمازون و هوم گوگل رونمایی کند.

ال جی بلندگوی هوشمندش را برای رقابت با اکوی آمازون در CES 2017 رونمایی می‌کند

(image)

در نظر دارد تا همزمان با برگزاری CES 2017 از محصولی با عنوان Hub Robot به عنوان یک بلندگوی هوشمند برای رقابت با اکوی آمازون و هوم گوگل رونمایی کند.

ال جی بلندگوی هوشمندش را برای رقابت با اکوی آمازون در CES 2017 رونمایی می‌کند