برنامه های اینستنت گوگل را روی تبلت یا گوشی امتحان کنید

برنامه های اینستنت گوگل را روی تبلت یا گوشی امتحان کنید
برنامه های اینستنت گوگل را روی تبلت یا گوشی امتحان کنید

اپلیکیشن‌های اینستنت گوگل، برنامه‌هایی هستند که بدون نیاز به نصب می‌توان آن‌ها را روی گوشی یا تبلت تست کرد.

برنامه های اینستنت گوگل را روی تبلت یا گوشی امتحان کنید

(image)

اپلیکیشن‌های اینستنت گوگل، برنامه‌هایی هستند که بدون نیاز به نصب می‌توان آن‌ها را روی گوشی یا تبلت تست کرد.

برنامه های اینستنت گوگل را روی تبلت یا گوشی امتحان کنید

برنامه ES App Locker: قفل گذاری روی اپلیکیشن های نصب شده – زوم اپ

برنامه ES App Locker: قفل گذاری روی اپلیکیشن های نصب شده – زوم اپ
برنامه ES App Locker: قفل گذاری روی اپلیکیشن های نصب شده - زوم اپ

ES App Locker اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که وظیفه‌ی قفل‌گذاری روی اپلیکیشن‌های نصب شده در گوشی را دارد.

برنامه ES App Locker: قفل گذاری روی اپلیکیشن های نصب شده – زوم اپ

(image)

ES App Locker اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که وظیفه‌ی قفل‌گذاری روی اپلیکیشن‌های نصب شده در گوشی را دارد.

برنامه ES App Locker: قفل گذاری روی اپلیکیشن های نصب شده – زوم اپ