احساسات ناخوشایند برای شما خوب هستند!

احساسات ناخوشایند برای شما خوب هستند!
احساسات ناخوشایند برای شما خوب هستند!

در این مقاله با بیان فواید شگفت‌انگیز غمگین بودن و احساسات ناخوشایند به مخالفت با جنبش‌های رو به رشد شادی گرایی افراطی پرداخته‌ایم. هرگز نباید در پی حذف کامل این احساسات باشیم.

احساسات ناخوشایند برای شما خوب هستند!

(image)

در این مقاله با بیان فواید شگفت‌انگیز غمگین بودن و احساسات ناخوشایند به مخالفت با جنبش‌های رو به رشد شادی گرایی افراطی پرداخته‌ایم. هرگز نباید در پی حذف کامل این احساسات باشیم.

احساسات ناخوشایند برای شما خوب هستند!

نکاتی که برای معرفی استارتاپ به یک شتاب دهنده مفید هستند

نکاتی که برای معرفی استارتاپ به یک شتاب دهنده مفید هستند
نکاتی که برای معرفی استارتاپ به یک شتاب دهنده مفید هستند

اگر می خواهید استارتاپ خود را به شتاب دهنده‌ معرفی کنید، باید به مواردی مثل مدل کسب و کار و ایده ناب خود دقت کنید.

نکاتی که برای معرفی استارتاپ به یک شتاب دهنده مفید هستند

(image)

اگر می خواهید استارتاپ خود را به شتاب دهنده‌ معرفی کنید، باید به مواردی مثل مدل کسب و کار و ایده ناب خود دقت کنید.

نکاتی که برای معرفی استارتاپ به یک شتاب دهنده مفید هستند

مسدوده‌کننده‌های موبایل برای سلامت افراد و شبکه‌های مخابراتی مضر هستند

مسدوده‌کننده‌های موبایل برای سلامت افراد و شبکه‌های مخابراتی مضر هستند
مسدوده‌کننده‌های موبایل برای سلامت افراد و شبکه‌های مخابراتی مضر هستند

استفاده از مسدودکننده‌ی تلفن همراه در برخی از مراکز عمومی رواج دارد. برخی از این مسدودکننده‌ها امواج مضری دارند که نصب آنها نیز غیرمجاز است. همراه باشید.

مسدوده‌کننده‌های موبایل برای سلامت افراد و شبکه‌های مخابراتی مضر هستند

(image)

استفاده از مسدودکننده‌ی تلفن همراه در برخی از مراکز عمومی رواج دارد. برخی از این مسدودکننده‌ها امواج مضری دارند که نصب آنها نیز غیرمجاز است. همراه باشید.

مسدوده‌کننده‌های موبایل برای سلامت افراد و شبکه‌های مخابراتی مضر هستند

اتوبیوگرافی