اولین نسخه‌ی بتای iOS 11،watch OS 4 ،macOS 10.13 و tvOS 11 برای توسعه دهندگان منتشر شد

اولین نسخه‌ی بتای iOS 11،watch OS 4 ،macOS 10.13 و tvOS 11 برای توسعه دهندگان منتشر شد
اولین نسخه‌ی بتای iOS 11،watch OS 4 ،macOS 10.13 و tvOS 11 برای توسعه دهندگان منتشر شد

اولین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل‌های جدید برای توسعه‌دهندگان منتشر شد.

اولین نسخه‌ی بتای iOS 11،watch OS 4 ،macOS 10.13 و tvOS 11 برای توسعه دهندگان منتشر شد

(image)

اولین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل‌های جدید برای توسعه‌دهندگان منتشر شد.

اولین نسخه‌ی بتای iOS 11،watch OS 4 ،macOS 10.13 و tvOS 11 برای توسعه دهندگان منتشر شد

نسخه بتای اندروید نوقا برای گلکسی اس 7 و اس 7 اج عرضه شد

نسخه بتای اندروید نوقا برای گلکسی اس 7 و اس 7 اج عرضه شد

نسخه بتای اندروید نوقا برای گلکسی اس 7

روز گذشته، سامسونگ با عرضه چهارمین نسخه بتای اندروید نوقا برای گلکسی اس 7 و اس 7 اج تلاش کرد تا کاربران را یک دقم به نسخه نهایی از این آپدیت مهم نزدیک‌تر کند. البته این به‌روزرسانی به صورت عمومی عرضه نشده و تنها افرادی که پیشتر در برنامه آزمایشی گوشی های گلکسی سامسونگ ثبت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نسخه بتای اندروید نوقا برای گلکسی اس 7 و اس 7 اج عرضه شد

(image)

روز گذشته، سامسونگ با عرضه چهارمین نسخه بتای اندروید نوقا برای گلکسی اس 7 و اس 7 اج تلاش کرد تا کاربران را یک دقم به نسخه نهایی از این آپدیت مهم نزدیک‌تر کند. البته این به‌روزرسانی به صورت عمومی عرضه نشده و تنها افرادی که پیشتر در برنامه آزمایشی گوشی های گلکسی سامسونگ ثبت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نسخه بتای اندروید نوقا برای گلکسی اس 7 و اس 7 اج عرضه شد

نسخه‌ی بتای اندروید 7 نوقا برای آنر 8 هواوی منتشر شد

نسخه‌ی بتای اندروید 7 نوقا برای آنر 8 هواوی منتشر شد
نسخه‌ی بتای اندروید 7 نوقا برای آنر 8 هواوی منتشر شد

نسخه‌ی بتای اندروید 7 نوقا برای گوشی هواوی، در اختیار اعضای Beta Program شرکت آنر قرار گرفت.

نسخه‌ی بتای اندروید 7 نوقا برای آنر 8 هواوی منتشر شد

(image)

نسخه‌ی بتای اندروید 7 نوقا برای گوشی هواوی، در اختیار اعضای Beta Program شرکت آنر قرار گرفت.

نسخه‌ی بتای اندروید 7 نوقا برای آنر 8 هواوی منتشر شد

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.

Please contact the server administrator at
webmaster@silberwelt.amozesh-es.ir to inform them of the time this error occurred,
and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available
in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error
error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

اولین نسخه‌ی بتای عمومی iOS 10 امروز منتشر شد

اولین نسخه‌ی بتای عمومی iOS 10 امروز منتشر شد
اولین نسخه‌ی بتای عمومی iOS 10 امروز منتشر شد

اگر به شدت مشتاق بررسی سیستم عامل جدید هستید، از امروز این فرصت در اختیار شما قرار دارد!  اولین نسخه‌ی بتای iOS 10 را برای عموم مردم منتشر کرده است که امکان بررسی این سیستم عامل را برای دارندگان دستگاه‌های اپلی فراهم می‌کند. همراه باشید.

اولین نسخه‌ی بتای عمومی iOS 10 امروز منتشر شد

(image)

اگر به شدت مشتاق بررسی سیستم عامل جدید هستید، از امروز این فرصت در اختیار شما قرار دارد!  اولین نسخه‌ی بتای iOS 10 را برای عموم مردم منتشر کرده است که امکان بررسی این سیستم عامل را برای دارندگان دستگاه‌های اپلی فراهم می‌کند. همراه باشید.

اولین نسخه‌ی بتای عمومی iOS 10 امروز منتشر شد

خرید بک لینک

تلگرام

بتای عمومی سیستم عامل macOS Sierra با تغییرات جدید منتشر شد

بتای عمومی سیستم عامل macOS Sierra با تغییرات جدید منتشر شد
بتای عمومی سیستم عامل macOS Sierra با تغییرات جدید منتشر شد

نسخه‌ی بعدی سیستم عامل با نام Sierra، امروز به صورت یک نسخه‌ی بتا همراه با تغییرات جدید در دسترس عموم قرار گرفت. همراه باشید تا مروری بر تغییرات جدید این نسخه از سیستم عامل مک داشته باشیم.

بتای عمومی سیستم عامل macOS Sierra با تغییرات جدید منتشر شد

(image)

نسخه‌ی بعدی سیستم عامل با نام Sierra، امروز به صورت یک نسخه‌ی بتا همراه با تغییرات جدید در دسترس عموم قرار گرفت. همراه باشید تا مروری بر تغییرات جدید این نسخه از سیستم عامل مک داشته باشیم.

بتای عمومی سیستم عامل macOS Sierra با تغییرات جدید منتشر شد

بک لینک رنک 4

اتوبیوگرافی