ارزش بازار واقعیت افزوده موبایل تا ۴ سال دیگر به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد

ارزش بازار واقعیت افزوده موبایل تا ۴ سال دیگر به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد
ارزش بازار واقعیت افزوده موبایل تا ۴ سال دیگر به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که واقعیت افزوده‌ی موبایل دارای بیشترین پتانسیل برای گرفتن بخش قابل توجهی از بازار فناوری است.

ارزش بازار واقعیت افزوده موبایل تا ۴ سال دیگر به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد

(image)

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که واقعیت افزوده‌ی موبایل دارای بیشترین پتانسیل برای گرفتن بخش قابل توجهی از بازار فناوری است.

ارزش بازار واقعیت افزوده موبایل تا ۴ سال دیگر به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد

ارزش بازار اپلیکیشن‌ ها تا سال ۲۰۲۰ به ۱۸۹ میلیارد دلار می‌رسد

ارزش بازار اپلیکیشن‌ ها تا سال ۲۰۲۰ به ۱۸۹ میلیارد دلار می‌رسد
ارزش بازار اپلیکیشن‌ ها تا سال ۲۰۲۰ به ۱۸۹ میلیارد دلار می‌رسد

آخرین گزارش App Annie نشان از این دارد که ارزش بازار اپلیکیشن‌ها با رشد ۲۷۰ درصدی از ۷۰ میلیارد دلار به ۱۸۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.

ارزش بازار اپلیکیشن‌ ها تا سال ۲۰۲۰ به ۱۸۹ میلیارد دلار می‌رسد

(image)

آخرین گزارش App Annie نشان از این دارد که ارزش بازار اپلیکیشن‌ها با رشد ۲۷۰ درصدی از ۷۰ میلیارد دلار به ۱۸۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.

ارزش بازار اپلیکیشن‌ ها تا سال ۲۰۲۰ به ۱۸۹ میلیارد دلار می‌رسد

دانلود shareit