اینتل در مورد حق مالکیت معنوی شبیه‌سازی x86 روی پردازنده‌های ARM هشدار داد

اینتل در مورد حق مالکیت معنوی شبیه‌سازی x86 روی پردازنده‌های ARM هشدار داد
اینتل در مورد حق مالکیت معنوی شبیه‌سازی x86 روی پردازنده‌های ARM هشدار داد

 تلویحا به ، و شرکای این کمپانی‌‌ها هشدار داده که شبیه‌سازی معماری x86 روی پردازنده‌های ARM نیازمند رعایت حق مالکیت معنوی اینتل برای معماری x86 است.

اینتل در مورد حق مالکیت معنوی شبیه‌سازی x86 روی پردازنده‌های ARM هشدار داد

(image)

 تلویحا به ، و شرکای این کمپانی‌‌ها هشدار داده که شبیه‌سازی معماری x86 روی پردازنده‌های ARM نیازمند رعایت حق مالکیت معنوی اینتل برای معماری x86 است.

اینتل در مورد حق مالکیت معنوی شبیه‌سازی x86 روی پردازنده‌های ARM هشدار داد

اینتل در واکنش به رایزن AMD قیمت پردازنده های Core i5 و Core i7 را کاهش داد

اینتل در واکنش به رایزن AMD قیمت پردازنده های Core i5 و Core i7 را کاهش داد
اینتل در واکنش به رایزن AMD قیمت پردازنده های Core i5 و Core i7 را کاهش داد

به نظر می‌رسد کمپانی در ، قیمت شماری از پردازنده‌های Core i7 و Core i5 خود را کاهش داده است.

اینتل در واکنش به رایزن AMD قیمت پردازنده های Core i5 و Core i7 را کاهش داد

(image)

به نظر می‌رسد کمپانی در ، قیمت شماری از پردازنده‌های Core i7 و Core i5 خود را کاهش داده است.

اینتل در واکنش به رایزن AMD قیمت پردازنده های Core i5 و Core i7 را کاهش داد