ایرانسل تخفیف ۵۰ درصدی ترافیک داخلی را در بسته‌های اینترنت اعمال می‌کند

ایرانسل تخفیف ۵۰ درصدی ترافیک داخلی را در بسته‌های اینترنت اعمال می‌کند
ایرانسل تخفیف ۵۰ درصدی ترافیک داخلی را در بسته‌های اینترنت اعمال می‌کند

ایرانسل تخفیف ۵۰ درصدی مخصوص ترافیک وب‌سایت‌های داخلی را در بسته‌های اینترنت هم اعمال کرد.

ایرانسل تخفیف ۵۰ درصدی ترافیک داخلی را در بسته‌های اینترنت اعمال می‌کند

(image)

ایرانسل تخفیف ۵۰ درصدی مخصوص ترافیک وب‌سایت‌های داخلی را در بسته‌های اینترنت هم اعمال کرد.

ایرانسل تخفیف ۵۰ درصدی ترافیک داخلی را در بسته‌های اینترنت اعمال می‌کند

ایرانسل با NB-IoT کنتور خوانی گاز را هوشمند می‌کند

ایرانسل با NB-IoT کنتور خوانی گاز را هوشمند می‌کند
ایرانسل با NB-IoT کنتور خوانی گاز را هوشمند می‌کند

شرکت ایرانسل با استفاده از فناوری NB-IoT و توافق با شرکت ملی گاز، کنتور خوانی را هوشمند می‌کند.

ایرانسل با NB-IoT کنتور خوانی گاز را هوشمند می‌کند

(image)

شرکت ایرانسل با استفاده از فناوری NB-IoT و توافق با شرکت ملی گاز، کنتور خوانی را هوشمند می‌کند.

ایرانسل با NB-IoT کنتور خوانی گاز را هوشمند می‌کند

ایرانسل مودم‌ وایمکس کاربران را با TD-LTE رایگان تعویض می‌کند

ایرانسل مودم‌ وایمکس کاربران را با TD-LTE رایگان تعویض می‌کند
ایرانسل مودم‌ وایمکس کاربران را با TD-LTE رایگان تعویض می‌کند

ایرانسل به‌صورت رایگان مودم‌ وایمکس مشترکانش را با مودم‌ TD-LTE تعویض می‌کند.

ایرانسل مودم‌ وایمکس کاربران را با TD-LTE رایگان تعویض می‌کند

(image)

ایرانسل به‌صورت رایگان مودم‌ وایمکس مشترکانش را با مودم‌ TD-LTE تعویض می‌کند.

ایرانسل مودم‌ وایمکس کاربران را با TD-LTE رایگان تعویض می‌کند