اچ تی سی، سنس ۸ بتا را در اختیار تمام گوشی‌ های اندرویدی قرار داد

اچ تی سی، سنس ۸ بتا را در اختیار تمام گوشی‌ های اندرویدی قرار داد
اچ تی سی، سنس ۸ بتا را در اختیار تمام گوشی‌ های اندرویدی قرار داد

شرکت نسخه‌ی بتای رابط کاربری سنس ۸ را در اختیار تمام کاربران دستگاه‌های اندرویدی قرار داد. این رابط کاربری ویژگی‌های جذابی دارد. با  همراه باشید.

اچ تی سی، سنس ۸ بتا را در اختیار تمام گوشی‌ های اندرویدی قرار داد

(image)

شرکت نسخه‌ی بتای رابط کاربری سنس ۸ را در اختیار تمام کاربران دستگاه‌های اندرویدی قرار داد. این رابط کاربری ویژگی‌های جذابی دارد. با  همراه باشید.

اچ تی سی، سنس ۸ بتا را در اختیار تمام گوشی‌ های اندرویدی قرار داد

دانلود نرم افزار