برنامه Gallery Vault: پنهان سازی فایل‌های شخصی در اندروید – زوم اپ

برنامه Gallery Vault: پنهان سازی فایل‌های شخصی در اندروید – زوم اپ
برنامه Gallery Vault: پنهان سازی فایل‌های شخصی در اندروید - زوم اپ

Gallery Vault اپلیکیشنی برای پنهان‌سازی فایل‌های شخصی مانند عکس و فیلم در گوشی‌های اندروید است که توسط آن می‌توانید این امر را در چند مرحله‌ی ساده و به همراه یک ویژگی بسیار خاص به انجام برسانید.

برنامه Gallery Vault: پنهان سازی فایل‌های شخصی در اندروید – زوم اپ

(image)

Gallery Vault اپلیکیشنی برای پنهان‌سازی فایل‌های شخصی مانند عکس و فیلم در گوشی‌های اندروید است که توسط آن می‌توانید این امر را در چند مرحله‌ی ساده و به همراه یک ویژگی بسیار خاص به انجام برسانید.

برنامه Gallery Vault: پنهان سازی فایل‌های شخصی در اندروید – زوم اپ