امکان گفتگو با کاربران غیرگوگلی در سرویس هنگ‌اوتز فراهم شد

امکان گفتگو با کاربران غیرگوگلی در سرویس هنگ‌اوتز فراهم شد

هنگ اوتز گوگل

گوگل امروز اعلام کرد که ویژگی جدیدی به هنگ‌اوتز خواهد افزود تا بوسیله‌ی آن با افرادی که حساب کاربری گوگل ندارند نیز بتوان به گفتگو یا ارتباط ویدویی پرداخت. با زومیت همراه باشید.

بازی آزاد