امکان دانلود پیش از موعد آپدیت Creators ویندوز 10 فراهم شد

امکان دانلود پیش از موعد آپدیت Creators ویندوز 10 فراهم شد
امکان دانلود پیش از موعد آپدیت Creators ویندوز 10 فراهم شد

امکان دانلود پیش از موعد به‌روزرسانی Creators را برای کاربران فراهم‌ کرده است.

امکان دانلود پیش از موعد آپدیت Creators ویندوز 10 فراهم شد

(image)

امکان دانلود پیش از موعد به‌روزرسانی Creators را برای کاربران فراهم‌ کرده است.

امکان دانلود پیش از موعد آپدیت Creators ویندوز 10 فراهم شد

امکان متوقف ساختن دانلود خودکار آپدیت به ویندوز 10 اضافه خواهد شد

امکان متوقف ساختن دانلود خودکار آپدیت به ویندوز 10 اضافه خواهد شد
امکان متوقف ساختن دانلود خودکار آپدیت به ویندوز 10 اضافه خواهد شد

قابلیت جدیدی در نسخه بیلد سازندگان ، به کاربران اجازه می‌دهد دانلود و نصب بروزرسانی ویندوز 10 را برای مدتی متوقف سازند.

امکان متوقف ساختن دانلود خودکار آپدیت به ویندوز 10 اضافه خواهد شد

(image)

قابلیت جدیدی در نسخه بیلد سازندگان ، به کاربران اجازه می‌دهد دانلود و نصب بروزرسانی ویندوز 10 را برای مدتی متوقف سازند.

امکان متوقف ساختن دانلود خودکار آپدیت به ویندوز 10 اضافه خواهد شد