امتیاز پردازنده اپل A10X در بنچمارک‌های انتوتو و گیک‌بنچ منتشر شد

امتیاز پردازنده اپل A10X در بنچمارک‌های انتوتو و گیک‌بنچ منتشر شد
امتیاز پردازنده اپل A10X در بنچمارک‌های انتوتو و گیک‌بنچ منتشر شد

تراشه‌ی A10X Fusion در بنچمارک‌های انتوتو و گیک‌بنچ عملکردی خارق‌العاده از خود بر جای گذاشته است.

امتیاز پردازنده اپل A10X در بنچمارک‌های انتوتو و گیک‌بنچ منتشر شد

(image)

تراشه‌ی A10X Fusion در بنچمارک‌های انتوتو و گیک‌بنچ عملکردی خارق‌العاده از خود بر جای گذاشته است.

امتیاز پردازنده اپل A10X در بنچمارک‌های انتوتو و گیک‌بنچ منتشر شد

امتیاز پردازنده‌ جدید کانن لیک اینتل در بنچمارک گیک بنچ رویت شد

امتیاز پردازنده‌ جدید کانن لیک اینتل در بنچمارک گیک بنچ رویت شد
امتیاز پردازنده‌ جدید کانن لیک اینتل در بنچمارک گیک بنچ رویت شد

به‌تازگی امتیاز مربوط به کانن‌لیک کمپانی در بنچمارک گیک‌بنچ رویت شده است.

امتیاز پردازنده‌ جدید کانن لیک اینتل در بنچمارک گیک بنچ رویت شد

(image)

به‌تازگی امتیاز مربوط به کانن‌لیک کمپانی در بنچمارک گیک‌بنچ رویت شده است.

امتیاز پردازنده‌ جدید کانن لیک اینتل در بنچمارک گیک بنچ رویت شد