افزایش سود فصلی بلک بری در پی تمرکز بر نرم افزار

افزایش سود فصلی بلک بری در پی تمرکز بر نرم افزار
افزایش سود فصلی بلک بری در پی تمرکز بر نرم افزار

 گزارش مالی سه‌ماهه‌ی منتهی به ۲۸ فوریه را منتشر کرده است که بر اساس آن، تمرکز بیشتر بر نرم‌افزار باعث شده سوددهی کمپانی کانادایی بیش از پیش  افزایش یابد.

افزایش سود فصلی بلک بری در پی تمرکز بر نرم افزار

(image)

 گزارش مالی سه‌ماهه‌ی منتهی به ۲۸ فوریه را منتشر کرده است که بر اساس آن، تمرکز بیشتر بر نرم‌افزار باعث شده سوددهی کمپانی کانادایی بیش از پیش  افزایش یابد.

افزایش سود فصلی بلک بری در پی تمرکز بر نرم افزار

افزایش ۳۰ درصدی استفاده از نرم افزارهای مسدود کردن تبلیغات در جهان

افزایش ۳۰ درصدی استفاده از نرم افزارهای مسدود کردن تبلیغات در جهان
افزایش ۳۰ درصدی استفاده از نرم افزارهای مسدود کردن تبلیغات در جهان

استفاده از نرم‌افزارهای مختلف برای جلوگیری از نمایش (Ad Blockers)، در سراسر جهان ۳۰ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۳۰ درصدی استفاده از نرم افزارهای مسدود کردن تبلیغات در جهان

(image)

استفاده از نرم‌افزارهای مختلف برای جلوگیری از نمایش (Ad Blockers)، در سراسر جهان ۳۰ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۳۰ درصدی استفاده از نرم افزارهای مسدود کردن تبلیغات در جهان