استفاده از مدل‌های کامپیوتری سه بعدی صورت در جراحی‌ ترمیمی

استفاده از مدل‌های کامپیوتری سه بعدی صورت در جراحی‌ ترمیمی
استفاده از مدل‌های کامپیوتری سه بعدی صورت در جراحی‌ ترمیمی

محققان در حال بررسی چهره‌ی ۶۰۰۰ داوطلب هستند تا مدل‌های کامپیوتری سه‌بعدی از چهره برای جراحی‌ ترمیمی توسعه دهند.

استفاده از مدل‌های کامپیوتری سه بعدی صورت در جراحی‌ ترمیمی

(image)

محققان در حال بررسی چهره‌ی ۶۰۰۰ داوطلب هستند تا مدل‌های کامپیوتری سه‌بعدی از چهره برای جراحی‌ ترمیمی توسعه دهند.

استفاده از مدل‌های کامپیوتری سه بعدی صورت در جراحی‌ ترمیمی

استفاده از پرینتر سه بعدی برای ساختمان‌سازی

استفاده از پرینتر سه بعدی برای ساختمان‌سازی
استفاده از پرینتر سه بعدی برای ساختمان‌سازی

پرینتر جدیدی توسعه داده شده است که می‌تواند با مصالح موجود در محیط، سازه‌ها را به‌صورت سه بعدی چاپ کند.

استفاده از پرینتر سه بعدی برای ساختمان‌سازی

(image)

پرینتر جدیدی توسعه داده شده است که می‌تواند با مصالح موجود در محیط، سازه‌ها را به‌صورت سه بعدی چاپ کند.

استفاده از پرینتر سه بعدی برای ساختمان‌سازی