هایلایت ۲۸۱: از یافتن نشتی متان با ماشین‌های گوگل تا درمان بیماران مرگ مغزی با سلول بنیادی

هایلایت ۲۸۱: از یافتن نشتی متان با ماشین‌های گوگل تا درمان بیماران مرگ مغزی با سلول بنیادی
هایلایت ۲۸۱: از یافتن نشتی متان با ماشین‌های گوگل تا درمان بیماران مرگ مغزی با سلول بنیادی

برنامه‌ی مشترک گوگل و صندوق دفاع از محیط زیست تا امروز بیش از ۵۵۰۰ محل نشت متان را در ۱۱ شهر مختلف شناسایی کرده است.

هایلایت ۲۸۱: از یافتن نشتی متان با ماشین‌های گوگل تا درمان بیماران مرگ مغزی با سلول بنیادی

(image)

برنامه‌ی مشترک گوگل و صندوق دفاع از محیط زیست تا امروز بیش از ۵۵۰۰ محل نشت متان را در ۱۱ شهر مختلف شناسایی کرده است.

هایلایت ۲۸۱: از یافتن نشتی متان با ماشین‌های گوگل تا درمان بیماران مرگ مغزی با سلول بنیادی

بازگشت از مرگ مغزی به کمک سلول بنیادی

بازگشت از مرگ مغزی به کمک سلول بنیادی
بازگشت از مرگ مغزی به کمک سلول بنیادی

یک استارتاپ آمریکایی در نظر دارد با استفاده از سلول‌ بنیادی، زندگی را به مصدومان مرگ مغزی بازگرداند. اما مراحل این پروژه با چالش‌های اخلاقی و علمی رو‌به‌رو شده است.

بازگشت از مرگ مغزی به کمک سلول بنیادی

(image)

یک استارتاپ آمریکایی در نظر دارد با استفاده از سلول‌ بنیادی، زندگی را به مصدومان مرگ مغزی بازگرداند. اما مراحل این پروژه با چالش‌های اخلاقی و علمی رو‌به‌رو شده است.

بازگشت از مرگ مغزی به کمک سلول بنیادی

استفاده از امواج صوتی برای مشاهده‌ بخش های داخلی سلول زنده

استفاده از امواج صوتی برای مشاهده‌ بخش های داخلی سلول زنده
استفاده از امواج صوتی برای مشاهده‌ بخش های داخلی سلول زنده

روشی جدید ارائه شده است که در آن از امواج صوتی برای مشاهده‌ی درون سلول‌های زنده بدون آسیب به آن‌ها، استفاده می‌شود.

استفاده از امواج صوتی برای مشاهده‌ بخش های داخلی سلول زنده

(image)

روشی جدید ارائه شده است که در آن از امواج صوتی برای مشاهده‌ی درون سلول‌های زنده بدون آسیب به آن‌ها، استفاده می‌شود.

استفاده از امواج صوتی برای مشاهده‌ بخش های داخلی سلول زنده