هواوی گوشی آنر 9 را روز ۲۲ خرداد معرفی می‌کند

هواوی گوشی آنر 9 را روز ۲۲ خرداد معرفی می‌کند
هواوی گوشی آنر 9 را روز ۲۲ خرداد معرفی می‌کند

براساس تصویری که به تازگی منتشر شده است، رویداد معرفی گوشی Honor 9 روز ۱۲ ژوئن برگزار خوهد شد.

هواوی گوشی آنر 9 را روز ۲۲ خرداد معرفی می‌کند

(image)

براساس تصویری که به تازگی منتشر شده است، رویداد معرفی گوشی Honor 9 روز ۱۲ ژوئن برگزار خوهد شد.

هواوی گوشی آنر 9 را روز ۲۲ خرداد معرفی می‌کند

آنر 8 احتمالا ۲۷ دی اندروید نوقا را دریافت می‌کند

آنر 8 احتمالا ۲۷ دی اندروید نوقا را دریافت می‌کند
آنر 8 احتمالا ۲۷ دی اندروید نوقا را دریافت می‌کند

بر اساس گزارش یک روزنامه‌ی ژاپنی، روز دوشنبه آنر ۸ به اندروید ۷ به‌روزرسانی می‌شود.

آنر 8 احتمالا ۲۷ دی اندروید نوقا را دریافت می‌کند

(image)

بر اساس گزارش یک روزنامه‌ی ژاپنی، روز دوشنبه آنر ۸ به اندروید ۷ به‌روزرسانی می‌شود.

آنر 8 احتمالا ۲۷ دی اندروید نوقا را دریافت می‌کند